Undervisning

Jeg underviser i sang og sammenspil og de andre mere teoretiske fag af musikken som teori, node- og hørelære.